Vilkår og betingelser

 1. Introduksjon
  1. Ved å delta i vårt spill er ikke bare for Pros Competition ("Konkurransen") du samtykker i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, våre vilkår og betingelser  for nettstedet og våre retningslinjer for personvern.  Ingen kjøp er nødvendig for å gå inn eller vinne.  Et kjøp eller betaling vil ikke øke sjansene dine for å vinne.
  2. Arrangøren og sponsoren av konkurransen er Iconix Brand UK Ltd (firmanummer 08294383) av 29-31 Dale Street, Manchester, Storbritannia, M1 1EY ("Umbro"). Referanser i disse termene til "vi", "oss" og "vår" er referanser til Umbro. Referanser til "deg", og "din" er referanser til deltakere i konkurransen.
 2. Hvem kan gå inn?
  1. Konkurransen er åpen for alle i alderen 16 år eller over som ved starten av konkurranseperioden, bortsett fra innbyggere i Iran, Nord-Korea, Quebec, Myanmar, Sudan og Syria. Ansatte i Umbro (eller deres familie eller husstandsmedlemmer) av enhver bedrift som er involvert eller knyttet til konkurransen (inkludert Umbro og Umbro tilknyttede selskaper) er ikke kvalifisert til å delta eller vinne.  Konkurransen er underlagt alle gjeldende lover, regler og forskrifter.
  2. Hvis du er under 18 år, må du innhente samtykke fra en forelder eller verge før du går inn i konkurransen.
 3. Konkurranseperiode
  1. Konkurransen vil åpne kl 12PM GMT på 4 mars 2020 og stengetid for oppføringer er 23:59 PM GMT på 16 mars 2020  ("Konkurranseperiode"). Bidrag mottatt etter denne tiden vil ikke bli inngått i konkurransen.
 4. Slik skriver du inn
  1. For å delta i konkurransen må du sende inn en video til kampanjenettstedet som forteller/viser oss hvorfor teamet ditt fortjener å vinne et nytt Umbro-sett og fylle ut registreringsskjemaet. Bidragene er begrenset til én per klubb, og videoen må ikke overstige tretti (30) sekunder.
  2. Når du sender inn en oppføring, bekrefter du til oss at:
   1. du eier videoen og innholdet og har samtykke fra hver person som er omtalt i videoen for å sende den til oss og for å gi oss rettighetene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene;
   2. hvis du er under 18 år, at du har fått tillatelse fra en forelder eller verge til å delta i konkurransen.
  3. Du må sørge for at oppføringen din:
   1. er nøyaktig, og at eventuelle meninger du uttrykker er genuint holdt;
   2. overholder loven og utgjør ikke eller bistår i noen ulovlig eller kriminell aktivitet;
   3. inneholder ikke noe materiale som er ærekrenkende, uanstendig, støtende eller seksuelt eksplisitt;
   4. inneholder eller fremmer diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;
   5. ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter og ikke bryter noen kontraktsplikt eller tillitsplikt;
   6. det er ikke tillatt å hetse eller trakassere meddebattanter.
   7. brukes ikke til å utgi seg for å være en person, eller å gi en feilaktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til noen person. Din oppføring må ikke gi inntrykk av at det kommer fra oss eller noen Umbro tilknyttet selskap eller at vi eller noen Umbro tilknyttet selskap har på noen måte godkjent eller avtalt med det; Og
   8. inneholder ikke reklame eller referanser til andre nettsteder, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon, telefonnumre eller andre personopplysninger (lagre for bildet ditt).
  4. Vi forbeholder oss retten til ikke å godta eller publisere innlegg som er ufullstendige eller uleselige eller ikke overholder disse vilkårene i ånd og brev.
  5. Hvis oppføringen din bryter vilkårene på punkt 3,  kan vi også:
   1. midlertidig eller permanent hindre deg i å bruke noen av Umbros nettsteder eller applikasjoner;
   2. utstede en advarsel til deg;
   3. rettslige skritt mot deg (og kan søke refusjon av eventuelle tap, skader, forpliktelser, utgifter og kostnader som påløper av oss som følge av brudd på en erstatning (pund for pund) basis; og / eller
   4. informasjon til politiet som vi føler er nødvendig.
  6. Hvis du på noe tidspunkt vil avbryte eller fjerne videoen din, kan du gjøre det ved å skrive til oss på tactics@umbro.com. Vær oppmerksom på at hvis du avbryter eller fjerner videoen din, vil du automatisk bli trukket fra konkurransen.
  7. En oppføring må mottas i løpet av konkurranseperioden, i henhold til datatiden på Umbros server. Ufullstendige, forvrengte, ødelagte eller uleverte oppføringer er ugyldige og vil ikke bli akseptert.  Umbro er ikke ansvarlig for tapte, sent, skadede, forsinkede, ødelagte, feilsendte, ufullstendige eller uleverte oppføringer.  Umbro forbeholder seg retten til å diskvalifisere falske oppføringer eller oppføringer mistenkt for å være falske.  I tilfelle en tvist om identiteten til en vinner, vil vinneren bli ansett for å være personen i hvis navn e-postkontoen som styrer e-postadressen ble åpnet.
 5. Hvordan vi skal bruke videoen din
  1. Du (eller dine lisensgivere) vil eie opphavsretten i videoen din. Men ved å sende inn en oppføring til oss, gir du oss en gratis, ikke-eksklusiv, verdensomspennende og ubegrenset rett for oss å bruke, kopiere, publisere, redigere, slette og distribuere videoen din på noen måte, inkludert (uten begrensning) som gjør videoen din tilgjengelig for publikumvia www.notjustforpros.umbro. com, eller andre nettsteder som eies eller brukes av Umbro eller våre tilknyttede selskaper eller rettighetshavere. Du erkjenner at vi ikke er forpliktet til å gjøre videoen din tilgjengelig eller gjenkjenne deg (eller noen andre i videoen) som skaperen av videoen.
  2. Vi kan publisere navnet ditt og landet du bor i for å kunngjøre vinneren; vi vil behandle dine data i samsvar med våre retningslinjer for personvern.
  3. I tillegg til det ovennevnte, vil vi bruke kontaktinformasjonen   du gir oss som en del avC-ombegjæringen med det formål å administrere C-ombegjæringen (inkludert å kontakte deg for å bekrefte om du er en vinner), og gir oppdateringer til deg på  C-ombegjæringen og våre produkter og merkevare og gir premien til deg hvis du vinner. Vi kan dele slike detaljer med andre tredjeparter (for eksempel våre rettighetshavere) for disse formålene. Alle data vil bli behandlet og lagret av oss i samsvar med databeskyttelsesloven 2018 og Personvernforordning 2016/679. Ytterligere detaljer er angitt i våre          retningslinjer for personvern.
 6. Hvordan vinnerne velges
  1. Dette er en internasjonal konkurranse; vi vil tildele totalt fem (5) hovedpremier. (Se detaljer i avsnitt 7.1 nedenfor.) Vinnerne av premiene vil bli valgt ut av en representant for Umbro innen tretti (30) dager fra avslutningsdatoen fra alle kvalifiserte bidrag.
  2. Alle avgjørelser fra Umbro er bindende og endelige, og ingen korrespondanse vil bli inngått.
  3. Vinnerne vil umiddelbart bli varslet via privat e-postmelding fra Umbro. Et direkte svar fra vinneren for å bekrefte at deres aksept og kontaktinformasjon kreves innen syv (7) dager etter vår e-postmelding for å kreve premien. Hvis en vinner ikke kan kontaktes etter rimelige anstrengelser innen den sju (7) dagperioden, vil den vinneren miste sin rett til premien og en alternativ vinner vil bli valgt.
  4. Vinnernes navn vil bli publisert på kampanjenettstedet, Umbro sosiale medier, nettsteder og sosiale medier av Umbros offisielle partnere, presse og på detaljhandel eller arrangementer.
 7. Premiene
  1. Hovedpremien er en full lagmerket fotballdrakt (bestående av en trøye, shorts, sokker,poloskjorte, bibs og en tracksuit) for ett fullt lag (maksimalt seksten (16) spillere pluss en manager; manager vil også motta en jakke).  Alt produkt skal velges ut fra utvalget som er gjort tilgjengelig. I tillegg vil lagets fotballklubb også motta fotballer, en ballsekk og megadekk. Omtrentlig detaljhandelverdi ("ARV"):          £ 1000. For å unngå tvil, skal premien kun tildeles ett lag per  fotballklubb, og det skal ikke gis erstatninger.  Alle skatter og alle andre kostnader knyttet til premieaksept som ikke er spesifisert her, da det er vinnerens eneansvar
  2. Ved å delta i konkurransen, godtar du og teamet ditt å frigi, utslipp, skadesløs og holde ufarlig Umbro og hver av deres respektive offiserer, direktører, ansatte, representanter og agenter (samlet "Releasees") fra og mot eventuelle krav, skader, funksjonshemming, advokathonorarer og kostnader ved rettssaker og oppgjør, samt ethvert ansvar på grunn av eventuelle skader, skader eller tap til enhver person (inkludert død) eller eiendom av noe slag som resulterer i hele eller delvis, direkte eller indirekte, fra: (i) bruk, innløsning, aksept, besittelse, eierskap eller misbruk av en premie, (ii) deltakelse i enhver aktivitet eller hendelse som tilbys i forbindelse med premien, eller (iii) deltakelse i enhver konkurranserelatert aktivitet eller deltakelse i denne konkurransen. Utgivelsene skal ikke være ansvarlig for: (i) sen, tapt, forsinket, feilsendt, ufullstendig uleselig, unøyaktig, forvrengt eller uforståelige oppføringer, kommunikasjon eller erklæringer, uavhengig av overføringsmetoden; (ii) telefonsystem, telefon eller maskinvare, programvare eller andre tekniske feil, tapte tilkoblinger, frakoblinger, forsinkelser eller overføringsfeil; (iii) datakorrupsjon, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til eller endring av innreise eller annet materiale; (iv) eventuelle skader, tap eller skader av noe slag forårsaket av premien eller som følge av aksept, besittelse eller bruk av en premie, eller fra deltakelse i konkurransen     (unntatt for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller andre situasjoner der vi ikke har lov til å utelukke vårt ansvar ved lov); eller(v) noen utskrift, typografiske, administrative eller teknologiske feil i materiale knyttet til   
  3. Ingen erstatning, overføring eller kontantinnløsning av premien (eller noen del av premien) tillatt, forutsatt imidlertid at Umbro forbeholder seg retten til å erstatte en premie med en annen premie av lik eller større verdi dersom den annonserte premien blir utilgjengelig for Grunn.
  4. Hvis laget ditt er en vinner, krever vi at minst fire (4) medlemmer deltar på en pakkelansering. Umbro skal filme og fotografere deg under settet lanseringen og bruke den resulterende film og fotografier i salgsfremmende og markedsføring aktivitet av Umbro. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, innlegg på Umbros hjemmeside og sosiale medier, nettstedene og sosiale medier av Umbros offisielle partnere, presse og på detaljhandel eller arrangementer.
  5. Hvis du er under 18 år, må du innhente samtykke fra en forelder eller verge før du har i opptaket for settet lanseringen.
  6. Vi kan tilby andre premier til deltakere iC-ombegjæringen etter eget skjønn. Slike vinnere vil være basert på de samme kriteriene som angitt i punkt    1   ovenfor.
 8. De generelle
  1. Så langt det er lovlig mulig, skal denne konkurransen og disse vilkårene styres av engelsk lov, og vi og du godtar den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene. I noen tilfeller kan lovene der du er bosatt gjelde, og domstolene der du er bosatt, kan ha jurisdiksjon.  I tilfelle en tvist om en oppføring, vil den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen som brukes til å sende inn oppføringen, anses å være deltakeren.       Ingen fordringshaver i noen tvist som involverer Umbro har rett til å kreve eller få indirekte, straffende, tilfeldige eller følgeskader.  Umbros unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen.
  2. Deltakerne i konkurransen samtykker i å være fullt og betingelsesløst bundet av disse vilkårene og betingelsene og umbros beslutninger og frafalle enhver rett til å kreve tvetydighet i konkurransen eller disse vilkårene. Enhver del av konkurransen kan bli kansellert, suspendert og/eller modifisert, helt eller delvis, hvis etter Umbros mening enhver svindel, teknisk svikt eller annen faktor utenfor Umbros kontroll svekker integriteten eller riktig funksjon av konkurransen.  Umbro forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver person som er funnet å være tukling med påmeldingsprosessen eller driften av konkurransen, å handle i strid med disse vilkårene, eller å handle på en usportslig eller forstyrrende måte, eller med den hensikt å forstyrre eller undergrave den legitime driften av konkurransen, eller å irritere, misbruke, true eller trakassere noen annen person, og Umbro forbeholder seg retten til å søke erstatning og andre rettsmidler fra en slik person i den grad tillatt ved lov.  (USA: Deltakere i USA kan bli utstedt et IRS-skjema 1099 for ARV av enhver tildelt premie.)
  3. Innen nitti (90) dager etter slutten av konkurransen, kan navnene på vinnerne fås via posten ved å sende forespørselen til: tactics@umbro.com.
  4. Ingenting heri er ment å utelukke eller begrense ansvar for: død eller personskade forårsaket av uaktsomhet; svindel eller uredelig feilerklæring; eller andre forpliktelser som ikke kan utelukkes eller begrenses av loven.