Οροι Και Προϋποθεσεισ

 1. Εισαγωγή
  1. Με την είσοδό σας στο «Το παιχνίδι μας δεν αφορά μόνο διαγωνισμό επαγγελματιών» (ο «Διαγωνισμός») συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας μας και την Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν απαιτείται αγορά για συμμετοχή ή νίκη. Τυχόν αγορά ή πληρωμή δεν θα αυξήσει τις πιθανότητές σας για νίκη.
  2. Ο υποστηρικτής και χορηγός του Διαγωνισμού είναι η Iconix Brand UK Ltd (αριθμός εταιρείας 08294383) με έδρα στην οδό 29-31 Dale Street, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, M1 1EY («Umbro»). Οι αναφορές σε όρους όπως «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην Umbro. Οι αναφορές σε «εσείς» και «σας» αναφέρονται στους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.
 2. Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή;
  1. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους όσοι είναι άνω των 16 ετών από την έναρξη της Περιόδου Διαγωνισμού εκτός από τους κατοίκους του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, του Κεμπέκ, του Μιανμάρ, του Σουδάν και της Συρίας. Οι υπάλληλοι της Umbro (ή τα μέλη της οικογένειάς τους ή τα μέλη του νοικοκυριού τους) από οποιαδήποτε επιχείρηση που συμμετέχει ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένης της Umbro και των συνδεδεμένων εταιρειών με την Umbro) δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ή να κερδίσουν. Ο Διαγωνισμός υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάξεις.
  2. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα προτού συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
 3. Περίοδος Διαγωνισμού
  1. Οι δηλώσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα αρχίσουν στις 12:00 ώρα GMT στις 4 Μαρτίου 2020 και η καταληκτική προθεσμία για συμμετοχή είναι στις 23:59 GMT στις 16 Μαρτίου 2020 («Περίοδος Διαγωνισμού»). Οι δηλώσεις συμμετοχής που θα παραληφθούν μετά από την εν λόγω προθεσμία δεν θα συμπεριληφθούν στον Διαγωνισμό.
 4. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή
  1. Για να δηλώσετε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλετε ένα βίντεο στον ιστότοπο της καμπάνιας με το οποίο θα μας αναφέρετε / παρουσιάζετε γιατί η ομάδα σας αξίζει να κερδίσει ένα νέο σετ της Umbro και να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής. Οι δηλώσεις συμμετοχής περιορίζονται σε μία ανά σύλλογο και το βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
  2. Με την υποβολή της δήλωσή σας, μας επιβεβαιώνετε ότι:
   1. είστε κάτοχος του βίντεο και του περιεχομένου του και έχετε τη συγκατάθεση κάθε προσώπου που εμφανίζεται στο βίντεο προκειμένου να μας το υποβάλετε και ότι μας χορηγείτε τα δικαιώματα που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
   2. εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, ότι έχετε λάβει την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
  3. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας:
   1. είναι ακριβής και ότι όλες οι απόψεις που εκφράζετε είναι αληθείς.
   2. συμμορφώνεται με τον νόμο και δεν συνιστά ή συνδράμει σε οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα.
   3. δεν περιέχει τυχόν υλικό που να είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό ή σεξουαλικού περιεχομένου.
   4. δεν περιέχει ή δεν προωθεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
   5. δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δεν παραβιάζει καμία συμβατική υποχρέωση ή καθήκον εχεμύθειας.
   6. δεν είναι παραπλανητική, απειλητική ή παρενοχλητική για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
   7. δεν χρησιμοποιείται για να αντιποιηθεί την ταυτότητά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή για να παραστήσει ψευδώς την ταυτότητά σας ή την σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο. Η δήλωσή σας δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι προέρχεται από εμάς ή από οποιαδήποτε εταιρεία που σχετίζεται με την Umbro ή ότι εμείς ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της Umbro την έχουν εγκρίνει ή συμφωνήσει με αυτή με οποιονδήποτε τρόπο, και
   8. δεν περιέχει διαφημίσεις ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς τηλεφώνου ή άλλα προσωπικά δεδομένα (εκτός από την εικόνα σας).
  4. Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να μην κάνουμε δεκτές ή να δημοσιεύουμε δηλώσεις που είναι ελλιπείς ή δυσανάγνωστες ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους τόσο κατά το πνεύμα όσο και κατά το γράμμα.
  5. Αν η δήλωσή σας παραβιάζει τους όρους του άρθρου 3, μπορούμε επίσης:
   1. να σας αποκλείσουμε προσωρινά ή μόνιμα από τη δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε από τις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές της Umbro.
   2. να σας στείλουμε μια προειδοποίηση.
   3. να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας
    (και ενδεχομένως να ζητήσουμε αποζημίωση για όλες τις απώλειες, τις ζημίες, τις υποχρεώσεις, τις δαπάνες και τα έξοδα που υπέστημεν εξαιτίας της παράβασής σας (σε αναλογική βάση) ή/και
   4. να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά στις διωκτικές αρχές, στον βαθμό που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο.
  6. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να ακυρώσετε ή να καταργήσετε το βίντεό σας, μπορείτε να το κάνετε με σχετική επιστολή σας προς τη διεύθυνση tactics@umbro.com. Λάβετε υπόψη ότι όταν ακυρώνετε ή καταργείτε το βίντεό σας, αυτομάτως αποχωρείτε από τον Διαγωνισμό.
  7. Η κάθε δήλωση θα πρέπει να παραληφθεί εντός της Περιόδου Διαγωνισμού, σύμφωνα με την ώρα του υπολογιστή στον διακομιστή της Umbro. Οι ελλιπείς, αλλοιωμένες, κατεστραμμένες ή μη παραληφθείσες δηλώσεις συμμετοχής είναι άκυρες και δεν θα γίνονται δεκτές. Η Umbro δεν ευθύνεται για δηλώσεις που έχουν χαθεί, είναι εκπρόθεσμες, έχουν υποστεί φθορά, έχουν καθυστερήσει, καταστραφεί, αποσταλεί σε λάθος διεύθυνση, είναι ελλιπείς ή δεν παραδόθηκαν. Η Umbro επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει ψευδείς δηλώσεις ή δηλώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ψευδείς. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταυτότητα ενός νικητή, ως νικητής θα θεωρείται το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ανοίξει ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε.
 5. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το βίντεό σας
  1. Εσείς (ή οι δικαιοπάροχοί σας) θα είστε κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του βίντεό σας. Ωστόσο, όταν μας υποβάλλετε μια δήλωση, μας παρέχετε το δικαίωμα της ελεύθερης, μη αποκλειστικής, απεριόριστης και σε παγκόσμιο επίπεδο χρήσης, αντιγραφής, δημοσίευσης, επεξεργασίας, διαγραφής και διανομής του βίντεό σας, και δη με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) της δημόσιας προβολής του βίντεό σας μέσω του ιστότοπου www.notjustforpros.umbro.com ή άλλων ιστοσελίδων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Umbro ή τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ή κατόχους αδείας. Βεβαιώνετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβάλουμε το βίντεό σας ή να αναφέρουμε εσάς (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο βίντεο) ως τον δημιουργό του.
  2. Μπορούμε να δημοσιεύσουμε το όνομά σας και τη χώρα στην οποία ζείτε κατά την ανακοίνωση του νικητή. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  3. Πέραν των ανωτέρω θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε ως μέρος του Διαγωνισμού με σκοπό τη διαχείριση του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας για επιβεβαίωση εάν είστε νικητής), παρέχοντας ενημερώσεις για εσάς στον Διαγωνισμό και τα προϊόντα και το εμπορικό σήμα μας και την απονομή του βραβείου σε σας εφόσον κερδίσετε. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά σε άλλους τρίτους (για παράδειγμα, τους κατόχους των αδειών μας) για τους σκοπούς αυτούς. Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 2018 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679. Περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στην πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Πώς επιλέγονται οι νικητές
  1. Εν προκειμένω πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό. Θα απονείμουμε συνολικά πέντε (5) κύρια βραβεία. (Βλ. Λεπτομέρειες στην Ενότητα 7.1 παρακάτω.) Οι νικητές των βραβείων θα επιλεγούν μεταξύ όλων των έγκυρων δηλώσεων συμμετοχής από έναν εκπρόσωπο της Umbro εντός τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία.
  2. Όλες οι αποφάσεις της Umbro είναι δεσμευτικές και οριστικές και δεν θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση.
  3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν άμεσα με ιδιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Umbro. Θα απαιτηθεί μια άμεση απάντηση από τον νικητή για να επιβεβαιώσει την αποδοχή και τα στοιχεία επικοινωνίας, εντός επτά (7) ημερών μετά το ηλεκτρονικό μας μήνυμα προκειμένου δηλώσει ότι επιθυμεί το βραβείο. Εάν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με έναν νικητή μετά από εύλογες προσπάθειες εντός της εν λόγω περιόδου των επτά (7) ημερών, ο συγκεκριμένος νικητής θα απολέσει το δικαίωμά του στο βραβείο και θα επιλεγεί ένας άλλος νικητής στη θέση του.
  4. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της καμπάνιας, τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Umbro, τους ιστότοπους και τα κοινωνικά μέσα των επίσημων εταίρων της Umbro, στον Τύπο και στο λιανικό εμπόριο ή σε εκδηλώσεις.
 7. Τα βραβεία
  1. Το κύριο βραβείο είναι ένα πλήρες επώνυμο σετ ποδοσφαίρου (αποτελούμενο από φανέλα, σορτς, κάλτσες, μπλούζα πόλο, διακριτικά (σαλιάρα) προπόνησης και αθλητική φόρμα) για μία πλήρη ομάδα (16 παίκτες) και έναν προπονητή. Ο προπονητής θα λάβει, επίσης, ένα μπουφάν). Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιλεγούν από όσα είναι διαθέσιμα για επιλογή. Επιπλέον, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της ομάδας θα λάβει, επίσης, μπάλες ποδοσφαίρου, σάκο για μπάλες και megadeck. Εκτιμώμενη Λιανική Τιμή («ΕΛΤ»): 1000 £. Για την αποφυγή αμφιβολιών, το βραβείο απονέμεται μόνο σε μία ομάδα ανά ποδοσφαιρικό σύλλογο και δεν θα γίνονται αντικαταστάσεις. Όλοι οι φόροι και όλα τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με την αποδοχή του βραβείου, τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή
  2. Με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, εσείς και η ομάδα σας συμφωνείτε ότι απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την Umbro και κάθε έναν από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και εντολοδόχους της (από κοινού «Απαλλασσόμενα Μέρη») από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων, καθώς και από κάθε ευθύνη λόγω κάθε σωματικής βλάβης προσώπων (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) ή βλάβης κατά της περιουσίας κάθε είδους που προκαλείται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από: (i) τη χρήση, εξαγορά, αποδοχή, κατοχή, κυριότητα ή κατάχρηση οποιουδήποτε βραβείου, (ii) τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή γεγονός που λαμβάνει χώρα σε σχέση με το βραβείο, ή (iii) τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό ή τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Τα απαλλασσόμενα Μέρη δεν θα ευθύνονται για: (i) δηλώσεις, ανακοινώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις που είναι εκπρόθεσμες, έχουν χαθεί, έχουν καθυστερήσει, αποσταλεί σε λάθος διεύθυνση, είναι ελλιπείς ή δυσανάγνωστες, αλλοιωμένες ή ακατάληπτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διαβιβάστηκαν, (ii) βλάβες στο τηλεφωνικό σύστημα, τη συσκευή τηλεφώνου ή το υλικό υπολογιστή, το λογισμικό ή άλλες τεχνικές δυσλειτουργίες, αδυναμία συνδέσεων, αποσυνδέσεις, καθυστερήσεις ή σφάλματα μετάδοσης, (iii) αλλοίωση δεδομένων, κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση των καταχωρήσεων ή άλλου υλικού, (iv) τυχόν σωματικές βλάβες κάθε είδους που προκαλούνται από το βραβείο ή που προκύπτουν από την αποδοχή, την κατοχή ή τη χρήση ενός βραβείου ή από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό (εκτός από τον θάνατο ή τη σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας ή από άλλες καταστάσεις, όπου δεν επιτρέπεται να αποκλεισθεί η ευθύνη μας από τον νόμο), ή (v) τυχόν τυπογραφικά, διαχειριστικά ή τεχνολογικά σφάλματα σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.
  3. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση, η μεταβίβαση ή η εξαργύρωση με μετρητά του βραβείου (ή οποιουδήποτε μέρους του βραβείου), υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Umbro διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα βραβείο με ένα άλλο βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας εάν το διαφημιζόμενο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο.
  4. Εάν η ομάδα σας είναι ανάμεσα στους νικητές, θα χρειαστούμε τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη για να παραστούν στο πλαίσιο έναρξης της διάθεσης του σετ στην αγορά. Η Umbro θα σας βιντεοσκοπήσει και θα σας φωτογραφίσει στο πλαίσιο της έναρξης της διάθεσης του σετ στην αγορά και θα χρησιμοποιήσει το βίντεο και τις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν για ενέργειες προώθησης και μάρκετινγκ της Umbro. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, δημοσιεύσεις στον ιστότοπο και τα κοινωνικά μέσα της Umbro, στους ιστότοπους και τα κοινωνικά μέσα των επίσημων εταίρων της Umbro, στον Τύπο και στο λιανικό εμπόριο ή σε εκδηλώσεις.
  5. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα πριν εμφανιστείτε στο βίντεο για την έναρξη της διάθεσης του σετ στην αγορά.
  6. Ενδέχεται να προσφέρουμε άλλα βραβεία στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Οι νικητές αυτοί θα προκύψουν με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 1.
 8. Γενικά
  1. Στο μέτρο του νομικά δυνατού, ο εν λόγω Διαγωνισμός και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και εμείς και εσείς συμφωνείτε με τη μη αποκλειστική αρμοδιότητα των αγγλικών δικαστηρίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής οι νόμοι του τόπου της κατοικίας σας και να έχουν αρμοδιότητα τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας σας. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τυχόν δήλωση συμμετοχής, θα θεωρείται ως συμμετέχων ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος του λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της δήλωσης. Κανένας ενάγων σε οποιαδήποτε διαφορά που αφορά την Umbro δεν δικαιούται να απαιτήσει ή να επιτύχει αποζημίωση για παρεπόμενη ζημία, κυρωτική αποζημίωση, αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία. Η παράλειψη της Umbro να ζητήσει την αναγκαστική εκτέλεση σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.
  2. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι θα δεσμεύονται πλήρως και ανεπιφύλακτα από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις αποφάσεις της Umbro και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσβολής του Διαγωνισμού ή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ασάφειας. Οποιοδήποτε τμήμα του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί, να ανασταλεί ή / και να τροποποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, εάν κατά την άποψη της Umbro τυχόν απάτη, τεχνική βλάβη ή άλλοι παράγοντες πέραν του ελέγχου της Umbro επηρεάζουν αρνητικά την ακεραιότητα ή την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η Umbro επιφυλάσσεται του δικαιώματος κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο διαπιστώνεται ότι νοθεύει τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής ή τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ότι ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή ενεργεί με αντιαθλητικό τρόπο ή με σκοπό να διαταράξει ή να υπονομεύσει τη νόμιμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή να ενοχλήσει, να καταχραστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και η Umbro διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και κάθε άλλη αποκατάσταση της βλάβης από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. (ΗΠΑ: Για τους συμμετέχοντες στις ΗΠΑ μπορεί να εκδοθεί το έντυπο IRS 1099 για την ΕΛΤ κάθε απονεμηθέντος βραβείου.)
  3. Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού, τα ονόματα των νικητών μπορούν να γίνουν γνωστά μέσω του ταχυδρομείου, αποστέλλοντας το αίτημα στη διεύθυνση: tactics@umbro.com.
  4. Καμία διάταξη του παρόντος δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για: τον θάνατο ή τη σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια, απάτη ή δόλιες παραπλανητικές δηλώσεις, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από τον νόμο.